شما می توانید با ارسال ایمیل خود ، بصورت رایگان مشترک شده و از بروزسانی مطلع شوید.

ایمیل خود را وارد کنید:

از درخت آموختم که… . . . . . . نه واقعا انتظار داری از درخت چیزی یاد بگیرم؟؟؟ من از استادام چیزی یاد نگرفتم اونوقت بیام از یه درخت چیزی یاد بگیرم؟؟؟ ——————– دوستان عزیزم پایان سال نزدیک است اگه دلتونوشکستم اگه حرفی زدم اگه برخوردبدی کردم اگه اذیتتون کردم بسیار کارخوبی کردم میخواستم [...]

بایگانی برای دسته "جملات دکتر شریعتی"

جملات دکتر شریعتی ۲


بدون نظر
مشاهده 334

دل های بزرگ و احساس های بلند،عشق های زیبا و پر شکوه می افرینند. اما چه رنجی است لذت ها را تنها بردن و چه زشت است زیبایی ها را تنها دیدن و چه بدبختی ازار دهنده ای است تنها خوشبخت بودن!در بهشت تنها بودن سخت تر از کویر است.   اکنون با مرگ رفته [...]
جملات دکتر شریعتی ۱


بدون نظر
مشاهده 267

دیروز همسایه ام از گرسنگی مرد ، در عزایش گوسفندها سربریدند .   از خداوند چیزی برایت میخواهم که جز خدا در باور هیچکس نگنجد!   در بیکرانه زندگی دو چیز افسونم کرد ، آبی آسمان که می بینم و میدانم نیست و خدایی که نمی بینم و میدانم که هست..   روزگاریست که شیطان [...]